Wirtualne Dni Otwarte
TV@UZ - Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

TV@UZ
Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego

Redakcja:

ul. prof. Z. Szafrana 4a
65-516 Zielona Góra
tel.: (+48 68) 328 2874,
                     328 2876

e-mail: tv@uz.zgora.pl

Wyszukiwarka

W poniższe pole wprowadź wyszukiwane hasło, bądź frazę
 

Grudzień 2012

Europejska Agencja Kosmiczna i Uniwersytet Zielonogórski

Poster Image

21 grudnia 2012 r.

 

We wrześniu tego roku Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej, skupiającej w tej chwili 20 krajów członkowskich. Z tej okazji na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowano seminarium, którego celem było przybliżenie tematyki i głównych programów realizowanych przez tę europejską organizację.
Europejską Agencję Kosmiczną jest międzynarodową inicjatywą, która powstała głównie w celu wypracowania wspólnego europejskiego programu badania i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

 

O dzieciobójstwie na Uniwersytecie

Poster Image

14 grudnia 2012 r.

 

"Nowonarodzone dziecko porzucone na śmietniku", "...w szambie", "...w krzakach" – to wstrząsające tytuły artykułów ukazujących się w mediach. Wszystkie one donoszą o najokrutniejszym losie, jaki spotkał te małe istoty, a zafundowały im go własne matki.
Dzieciobójstwo – akt rozpaczy, czy żądza zabijania? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć sobie podczas  Debaty Oxfordzkiej, zorganizowanej  przez Penitencjarne Koło Naukowe PRISON, jaka odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim 13 grudnia.


 

Nasi astronomowie budują radioteleskop

Poster Image

12 grudnia 2012 r.

 

W naszym kraju ma stanąć największy radioteleskop w Europie.
Na jego powstanie istotny wpływ mają także zielonogórscy astronomowie. W listopadzie tego roku postało konsorcjum skupiające 9 polskich ośrodków astronomicznych, którego głównym zadaniem jest utworzenie Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej oraz zbudowanie największego w Europie, a może i na świecie radioteleskopu. Jednym z członków tego konsorcjum jest Uniwersytet Zielonogórski.
Średnica nowego radioteleskopu ma wynosić co najmniej 90 metrów, ale astronomom zależy na tym, żeby był jak największy.

 

Powstała mapa kulturalna województwa lubuskiego

Poster Image

13 grudnia 2012 r.

 

Dzięki naukowcom z Uniwersytetu Zielonogórskiego powstała mapa kulturalna woj. lubuskiego. 13 grudnia w kamp. B przy al. Wojska Polskiego odbyło się seminarium podsumowujące projekt badawczy „Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej - nowe przestrzenie”, realizowany przez zespół z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Otwarcie nowej Biblioteki Uniwersyteckiej

Poster Image

11 grudnia 2012 r.

 

No i jest! Piękna, nowoczesna, hybrydowa – nowa Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
11 grudnia  odbyło się uroczyste zakończenie projektu budowy Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. I choć pierwsi czytelnicy pojawią się w niej dopiero za kilka miesięcy, to już dziś jest się czym poszczycić.
Ten supernowoczesny budynek, z ciemno grafitową elewacją powstał w Kampusie B Uniwersytetu przy al. Wojska Polskiego. Gmach nowej Biblioteki składa się z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu pięter. Ma on w sumie pomieścić milion zbiorów. 600 tysięcy wolumenów w zamkniętym magazynie oraz 450 tysięcy - w części otwartej biblioteki.
Obiekt będzie pełnił wiele funkcji. Oprócz pomieszczeń bibliotecznych, znajdują się w nim sale przeznaczone do szkoleń, seminariów, zajęć dydaktycznych, a także do działań kulturalnych i artystycznych.
W myśl najnowszych trendów nowopowstała Biblioteka Uniwersytecka będzie realizować ideę biblioteki otwartej.

Finał Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową

Poster Image

10 grudnia 2012 r.

 

Po raz piąty pod patronatem Akcji Uniwersytet Dzieciom zorganizowano konkurs na kartkę bożonarodzeniową dla dzieci pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku w konkursie wzięło udział 246 osób. Jury konkursu, złożone z pracowników Wydziału Artystycznego, mogło wybrać tylko 8 najlepszych prac w 4 kategoriach wiekowych.
Autorom prac wyłonionych przez jury przyznano specjalne nagrody, natomiast wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały specjalne wyróżnienia. Gala konkursu, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia autorom bożonarodzeniowych kartek, odbyła się w Lubuskim Teatrze 10 grudnia.
Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej Akcji www.dzieciom.uz.zgora.pl

Badania naszych naukowców na zamówienie NCN

Poster Image

07 grudnia 2012 r.

 

3 projekty badawcze naszych naukowców otrzymają finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. 22 listopada rozstrzygnięto konkursy w grupach Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu, natomiast 27 listopada podano wyniki konkursu w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.
W gronie projektów, które realizowane będą na zamówienie Narodowego Centrum Nauki znalazły się następujące projekty:

Konkurs Opus 3
1. Próba określenia podstaw molekularnych (mutacji) nowej dziedzicznej anemii hemolitycznej związanej z brakiem palmitoilacji białka MPPI.
Kierownikiem projektu jest dr Dżamila Marta Bogusławska z Wydziału Nauk Biologicznych.
Przyznane środki finansowe - 594.000 zł.
2. Zagadka mechanizmu promieniowania radiowego pulsarów.
Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Janusz Gil z Wydziału Fizyki i Astronomii.
Przyznane środki finansowe – 914.400 zł.

Konkurs Preludium 3
1.Pawła Floreńskiego (1882-1937) filozofia wszechjedności.
Kierownikiem projektu jest mgr Justyna Martyna Kroczak.
Przyznane środki finansowe - 42.000 zł

Będzie prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim!

Poster Image

7 grudnia 2012 r.

 

W roku akademickim 2014/2015 ma ruszyć pierwszy nabór na kierunek prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim. 7 grudnia podpisano porozumienie w sprawie powołania Wydziału Prawa i Administracji.
Umowę dotyczącą powołania na Uniwersytecie nowego wydziału podpisało aż 11 osób. Poza rektorem zielonogórskiej uczelni, prof. Tadeuszem Kuczyńskim, na dokumencie swoje podpisy złożyli także: marszałek woj. lubuskiego Elżbietę Polak, prezydent miasta Janusza Kubickiego oraz władze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, oddziału Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.
Tak liczne poparcie dla tego pomysłu środowiska prawniczego ma istotne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia.

Odznaczenia państwowe dla pracowników UZ

Poster Image

7 grudnia 2012 r.

 

Aż 98 pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało 7 grudnia z rąk Wojewody Lubuskiego, Marcina Jabłońskiego odznaczenia państwowe, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wojewoda wręczył 1 krzyż komandorski orderu odrodzenia Polski, 1 krzyż oficerski orderu odrodzenia Polski, 7 krzyży kawalerskich oraz 8 złotych krzyży zasługi. Ponadto 5 pracowników uczelni otrzymało Srebrne Krzyże Zasługi, 1 osoba - Brązowy Krzyż Zasługi, 14 osób - Medale Komisji Edukacji Narodowej, 37 osób - Złote Medale, 16 osób - Srebrne Medale i 8 osób - Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

"Uniwersytet Dzieciom" akcji "Mały podarek - dużo radości"

Poster Image

6 grudnia 2012 r.

 

Akcja Uniwersytet Dzieciom, która działa już od 10 lat, pomagając dzieciom z zielonogórskich świetlic terapeutycznych postanowiła przekazać w tym roku trochę niespodzianek dla dzieci, dla których paczki  na Święta przygotowuje Stowarzyszenie „Mały podarek – dużo radości”.

UZ zawarł umowę z Państwową Inspekcją Pracy

Poster Image

5 grudnia 2012 r.

 

W ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim eksperci  Państwowej Inspekcji Pracy będą zapoznawać studentów i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego z prawem pracowników, zasadami bhp oraz czyhającymi na nich pułapkami ze strony pracodawców. Szkolenia i spotkania prowadzone będą w oparciu o porozumienie, jakie 5 grudnia Uniwersytet Zielonogórski zawarł z Okręgową Inspekcją Pracy w Zielonej Górze.
Spotkania realizowane będą w oparciu o działania prewencyjno-edukacyjne prowadzone od wielu lat przez Inspekcje Pracy.

UZ rozszerza współpracę z bizenesem

Poster Image

5 grudnia 2012 r.

 

Do grona firm, z którymi Uniwersytet Zielonogórski podpisał porozumienie o współpracy dołączyła firma SINERSIO, zlokalizowana w nowosolskim Parku technologicznym INTERIOR, natomiast z firmą B&R Automatyka Przemysłowa Sp. Z.o.o. umowę podpisał kolejny Wydział.
Porozumienie zawarte 5 grudnia pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a firmą SINERSIO ma na celu powołanie przy uczelni Centrum Kompetencyjnego.

Nagrody JM Rektora dla nauczycieli akademickich

Poster Image

4 grudnia 2012 r.

 

Ponad 180 nagród za działalność w 2011 roku przyznał nauczycielom akademickim Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nagrodzeni zostali wyróżnieni w kilku kategoriach: nagroda II stopnia za całokształt dorobku, za uzyskanie tytułu naukowego profesora, za osiągnięcia naukowe – indywidualna i zespołowa I i II stopnia, za doktorat z wyróżnieniem, nagroda indywidualna w dziedzinie dydaktycznej oraz za nagroda osiągnięcia organizacyjne – indywidualna i zespołowa.
 

 

Uniwersytet Zielonogórski uczelnią bez barier

Poster Image

4 grudnia 2012 r.

 

Jak studiuje się studentom niepełnosprawnym na Uniwersytecie Zielonogórskim? Co uczelnia robi, aby im pomóc w codziennym zdobywaniu wiedzy? I wreszcie czy Uniwersytet Zielonogórski rzeczywiście jest uczelnią bez barier?
O tym dyskutowano podczas V Międzynarodowego Seminarium Naukowego z cyklu „Uczelnia bez barier”, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego 3 grudnia.

Organizatorami Seminarium była Rada Studentów Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów oraz Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej WPSiNZ UZ.

 


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1146941