Wirtualne Dni Otwarte

PRACA SOCJALNA

IMG_0234.JPG
IMG_0291.JPG
DSC07207.JPG
STUDIA I STOPNIA - 3 letnie

zasady rekrutacji 2013/2014

limit miejsc: 100

punkty do rankingu liczy się zgodnie ze wzorem

przedmioty brane pod uwagę w rankingu: język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany, ale inny niż język obcy nowożytny


przedmioty z jakimi spotkasz się na I roku to m.in.: komunikacja społeczna, psychologia rozwojowa i osobowości, seminarium monograficzne, pedagogika społeczna, wprowadzenie do pracy socjalnej, struktury administracji publicznej i władz lokalnych, demografia, wybrane zagadnienia z filozofii, patologie społeczne, psychologia społeczna

studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata

gdzie możesz szukać pracy po ukończeniu tych studiów: m.in. w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz innych jednostkach administracji publicznej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach ukierunkowanych na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną.

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA - 3 letnie
więcejKalendarz rekrutacji

  • przyjmowanie dokumentów: 24.06 - 6.07.2013 r.
  • ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia do 15.07.2013 r.
  • odsyłanie potwierdzeń przez zakwalifikowanych do 26.07.2013 r.
  • ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 31.07.2013 r.


Zobacz siedzibę Wydziału:

Inne kierunki na Wydziale:

To nie jest to co mnie interesuje!

Powrót do listy wszystkich kierunków 

 


D&C JARY (C) 2010 - 2013 .:. #:1211510